Lainmukaiset ilmotukset

Verkkosivut http://www.sfa.fr on laatinut: SFA 41 Bis avenue Bosque 75007 Pariisi - RanskaPuh.: 01 44 82 39 00Faksi: 01 44 82 39 01Osakeyhtiö, jonka pääoma on 7 500 000 €RCS Paris B 409 966 645Ylläpidosta huolehtii: PRODUWEBJulkaisun johtajan nimi: Markkinointipalvelu. Tälle sivustolle tallennetut tiedot on varattu yksinomaan SFA:n ja sen tytäryhtiöiden käyttöön, eikä niitä voida antaa muille kuin seuraaville vastaanottajille: SFA-ryhmän yhtymät.Yhdenmukaisesti artiklan 39 ja lain nro. 78-17, 6 tammikuuta 1978 pohjalta, koskien tietotekniikkaa, tiedostoja ja vapauksia, jokainen voi saada tietoja ja tarvittaessa korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietojaan yhteystietosivun kautta.